บริการของเรา

ผู้เชี่ยวชาญในด้านงานท่อ

เราคือผู้เชี่ยวชาญในด้านงานท่อ

แก้ปัญหา ท่อตัน ซ่อมท่อประปา ซ่อมท่อระบายน้ำ

ทุกปัญหาเรื่องท่อตัน งานท่อปะปาหรือท่อระบายน้ำ ด้วยบริการซ่อมและดูแลแบบมืออาชีพ

เพราะเรา K-Wiz คือ บริษัท ที่แตกต่าง ด้วยความเป็นมืออาชีพ

กลุ่มธุรกิจบริการบำรุงรักษา

รับเหมาบำรุงรักษาระบบสุขาภิบาล (ประปา และ ระบายน้ำ)

รับเหมาบำรุงรักษาระบบสุขาภิบาล (ประปา และ ระบายน้ำ)

  • แก้ปัญหาระบบท่อประปาแบบฉุกเฉิน เช่น ท่อรั่ว, เดินระบบท่อประปาใหม่

    เพราะเราเข้าใจในความต้องการ และทราบถึงความจำเป็นเร่งด่วนของลูกค้า

  • แก้ปัญหาระบบท่อระบายน้ำแบบฉุกเฉิน เช่น ท่อตัน, ส้วมตัน

    เพราะเราเป็นบริษัทที่เกิดจากวิศวกรที่มีประสบการณ์ในงานระบบอาคาร และในบริษัทผู้ผลิตเครื่องมืออันทันสมัย

  • รับเหมาออกแบบและบำรุงรักษาระบบสุขาภิบาลเชิงป้องกัน

    เพราะการป้องกันดีกว่าแก้ไข อาคารขนาดใหญ่ ซึ่งมีระบบห้องครัวที่ซับซ้อน และ ใช้งานค่อนข้างหนัก


รับเหมาบำรุงรักษาระบบสุขาภิบาล (ประปา และ ระบายน้ำ)

รับส่องกล้องสำรวจภายในท่อ ทั้งระบบท่อสุขาภิบาล ท่อระบายน้ำ และ ท่ออุตสาหกรรม

ทั้งเพื่อรับสอบสภาพภายในท่อก่อนตรวจรับงาน หรือ ตรวจหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นภายในท่อ ทีดีกว่าการคาดเดา และ วางแผนในการทำงานที่ถูกต้อง


รับเหมาบำรุงรักษาระบบสุขาภิบาล (ประปา และ ระบายน้ำ)

รับล้างถังพักน้ำ, ล้างถังเก็บน้ำ สำหรับ อาคารสูง

เช่น โรงแรม, โรงพยาบาล เป็นต้น ปรกติอาคารที่มีการใช้นำเป็นจำนวนมากในเวลาพร้อมๆกันต้องมีถังสำรองน้ำไว้ใช้เพราะ น้ำที่จ่ายมาจากการประปาอาจจะไม่เพียงพอต่อการใช้งาน และ เมื่อมีการเก็บไว้เป็นเวลานาน คลอรีนที่ผสมมาตั้งแต่กระบวนการผลิตน้ำจากการประปา อาจจะระเหยไปหมด ประกอบกับอาจเกิดการปนเปื้อน จากสิ่งแปลกปลอมภายนอกเข้าสู่ระบบ