รับบำรุงรักษาระบบประปาอาคาร

รับบำรุงรักษาระบบประปาอาคาร

บริการรับบำรุงรักษาระบบประปาอาคาร

ระบบประปาในอาคารสูงเมื่ออายุการใช้งานที่มากขึ้น ก็มักจะมีการเสื่อมสภาพ เช่น การรั่วซึมของระบบท่อ, ระบบปั๊มมีปัญหาทำงานไม่ปรกติ เป็นต้น นอกจากนั้นการใช้งานในปัจจุบันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ไม่สอดคล้องกับระบบที่ออกแบบมาตั้งแต่ก่อสร้าง เช่น บางจุดที่ไม่เคยใช้น้ำก็มีความต้องการใช้น้ำ หรือ ยกเลิกการใช้น้ำในบางตำแหน่งเป็นต้น

บริษัท เค-วิซ โซลูชั่น จึงมีบริการในการซ่อมแซม ปรับปรุง และ ออกแบบระบบประปาอาคาร ได้แก่

 • ออกแบบระบบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)

  ตรวจสอบตามวงรอบเพื่อให้ทราบสภาพปัจจุบัน และ ทำแก้ไขก่อนที่จะเกิดความเสียหาย เพื่อลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นอย่างรุนแรงจากการเสียหายแบบฉุกเฉิน

 • ซ่อม แก้ไข เปลี่ยน ระบบปั๊มน้ำประปาสำหรับอาคารสูง

  บริการรับบำรุงรักษาระบบประปาอาคาร บริการรับบำรุงรักษาระบบประปาอาคาร

   

 • ปรับปรุงระบบสายสัญญาณ ระบบไฟฟ้า ระบบควบคุมอัตโนมัติ สำหรับระบบปั๊มน้ำอาคาร

  บริการรับบำรุงรักษาระบบประปาอาคาร บริการรับบำรุงรักษาระบบประปาอาคาร

   

 • ทำการปรับปรุง แก้ไข เดินท่อประปาใหม่ ทั้งท่อเหล็กกัลวาไนซ์, ท่อPE, ท่อPPR, ท่อ PVC

  บริการรับบำรุงรักษาระบบประปาอาคาร บริการรับบำรุงรักษาระบบประปาอาคาร

   

 • ซ่อมแซม ปรับปรุง แก้ไข อุปกรณ์ระบบประปา เช่น วาล์วควบคุมต่างๆ ( Modulate Float Valve, Pressure Reducing Valve, Foot Valve และ อื่นๆ)

  บริการรับบำรุงรักษาระบบประปาอาคาร บริการรับบำรุงรักษาระบบประปาอาคาร บริการรับบำรุงรักษาระบบประปาอาคาร