คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

 • 1.คำถาม : ราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่

  ตอบ : ขึ้นอยู่กับขนาดและปริมาตรของบ่อ หรือถังเก็บน้ำ โดยปรกติเป็นราคาต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่ง บ่อขนาดใหญ่ ราคาต่อลูกบาศก์เมตรจะถูกลง

 • 2. คำถาม : ใช้เวลาล้างกี่วัน

  ตอบ : ถ้าเป็นถังขนาดเล็กกว่า 5 ลบ.ม. ใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง ถ้าเป็นบ่อเก็บน้ำคอนกรีตขนาด 60 ลบ.ม. ขึ้นไป ใช้เวลา บ่อละ 1 วัน ประมาณ 6-8 ชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ขนาด และ ความยากง่ายในการทำงาน รวมถึงปริมาณน้ำที่คงเหลืออยู่ในบ่อ/ถัง ด้วย

 • 3. คำถาม : หลังล้างถังเก็บน้ำเสร็จ น้ำจะเติมทันไหม อาคารจะขาดน้ำหรือเปล่า

  ตอบ : ทางบริษัทฯ มีแผนงาน และ การประเมินความเสี่ยง ซึ่งประเมินจาก ประเภทของอาคาร, รูปแบบการใช้น้ำ, ขนาดบ่อ/ถังเก็บน้ำ, ขนาดท่อเติมน้ำ รวมถึงระบบปั๊ม และ ท่อจ่ายน้ำของอาคาร เพื่อให้คำตอบกับทางลูกค้า ตัวอย่างเช่น บ่อเก็บน้ำใต้ดิน ขนาด 50 ลบ.ม. ขนาดท่อเติมน้ำ 3 นิ้ว ถ้าทำการล้างถังเก็บน้ำแล้วเสร็จ ประมาณบ่าย2 ลูกบ้านเลิกงานประมาณ 5 โมงเย็น มีเวลาเติมน้ำ 3 ชั่วโมง ท่อ 3 นิ้ว อัตราการไหลอยู่ 27.70 ลบ.ม/ชั่วโมง ซึ่งประเมินแล้วน้ำจะเลยครึ่งของบ่อภายใน 3 ชั่วโมง โดยการวางแผนงานที่คำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมดังกล่าวด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ เป็นการทำให้ลูกค้ามั่นใจว่า แผนการทำงานมีประสิทธิภาพ ส่งผลกระทบกับการใช้น้ำภายในอาคารน้อยที่สุด

 • 4. คำถาม : ถ้าสนใจล้างถังเก็บน้ำ ทางเจ้าของบ้าน หรือ อาคาร ต้องเตรียมอะไรบ้าง

  ตอบ : ทางเจ้าของบ้าน หรือ อาคาร ควรเตรียมลดระดับน้ำคงค้าง ในบ่อ หรือ ถังเก็บน้ำให้เหลือปริมาณน้อยที่สุด เพื่อลดการสูญเสียน้ำ โดยทำการปิดวาล์วเข้าถัง และ ใช้น้ำที่เหลือคงค้างในถัง ซึ่งในวันทำงาน ทางบริษัทฯ จะเตรียมปั๊มสูบน้ำที่เหลือ ไปทิ้งในบริเวณที่ เจ้าของบ้าน หรือ อาคาร สะดวก

 • 5. คำถาม : การล้างถังใช้สารเคมีอะไร และ มีผลกับคุณภาพของน้ำหลังล้างหรือไม่

  ตอบ : ทางบริษัทฯ ไม่ใช้สารเคมีในการล้างถังเก็บน้ำ โดยจะใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง และ การขัดด้วยแรงงานคน เพื่อป้องกันปัญหาการตกค้างของสารเคมี ซึ่งจะมีผลเสียมากกว่าผลดี แต่ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะใช้น้ำผสมน้ำยาคลอรีนฉีดพ่นเพื่อทำการฆ่าเชื้อในผนังในอัตราส่วนตามมาตรฐานที่การประปาแนะนำ

 • 6. คำถาม : ในกรณีถัง หรือ บ่อเก็บน้ำ มีการชำรุด ทางบริษัท มีบริการซ่อมหรือไม่

  ตอบ : ในกรณีที่เป็นถังเก็บน้ำ พลาสติก และ แสตนเลส ทางบริษัทฯ ไม่มีบริการซ่อม แต่ ถ้าเป็นบ่อเก็บน้ำคอนกรีต ทางบริษัทฯ มีบริการซ่อม และ ทำการซึมให้กับทางลูกค้า

 • 7. คำถาม : ถ้าหลังล้างถังเก็บน้ำเกิดปั๊มไม่ดูดน้ำดูดแต่อากาศขึ้นไปจะต้องทำอย่างไร

  ตอบ : กรณีที่เป็นปั๊มขนาดเล็กในบ้านพักอาศัย ให้ถอดปลั๊ก หรือ ปิดเบรกเกอร์ลง จากนั้นให้ถอดจุกที่ปั๊มเพื่อระบายน้ำออกเปิดปั๊มประมาณ 10 วินาที แล้วปิดปั๊ม โดยแนะนำให้หาถ้วยมาครอบเพื่อกันน้ำกระเด็น ทำซ้ำๆ อีกประมาณ 4-5ครั้ง (เปิด-ปิดปั๊ม) เสร็จแล้วปิดกลับเข้าที่เดิม แต่ ถ้าเป็นปั๊มในอาคารขนาดใหญ่ ทางทีมงานของบริษัทฯ จะให้คำแนะนำ เป็นกรณีไป โดยไล่ตามระบบประปาของอาคาร