บริการของเรา (SERVICE)

ผู้เชี่ยวชาญในด้านงานท่อ

เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านบำรุงรักษา

ระบบประปาอาคาร ให้บริการล้างถังเก็บน้ำ ทำระบบกันซึม รวมทั้งซ่อมบำรุงระบบปั๊มและระบบท่อประปาสำหรับอาคารสูง

เพราะเรา K-Wiz Solution คือบริษัทที่แตกต่างด้วยความเป็นมืออาชีพ

กลุ่มธุรกิจบริการบำรุงรักษา

รับล้างถังเก็บน้ำ ถังพักน้ำ

บริการงานล้างถังเก็บน้ำ ถังพักน้ำ

อาคารธุรกิจการค้า, สำนักงาน, โรงแรม, โรงพยาบาล, คอนโดมิเนียม, ห้างสรรพสินค้า, โรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจน บ้านพักอาศัย จะมี ถังเก็บน้ำ, ถังพักน้ำ เพื่อสำรองน้ำให้เพียงพอกับการใช้งาน อุปโภคและบริโภคภายในอาคาร


รับซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีต และ ติดตั้งระบบกันซึม

บริการรับซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีต และ ติดตั้งระบบกันซึม

งานโครงสร้างคอนกรีต ทั้งในส่วนพื้น และ ผนัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่ต้องรับน้ำ เช่น ดาดฟ้า ระเบียงเก็บน้ำคอนกรีตเมื่อมีอายุที่มากขึ้นมักจะมีการเสื่อมสภาพ คอนกรีตหลุดร่อน และ เกิดการรั่วซึมในส่วนของถังเก็บน้ำซึ่งต้องรับแรงดันน้ำ และ แช่น้ำอยู่ตลอดเวลา จึงมีโอกาสทำให้ผนังและพื้นภายในบ่อเสื่อมสภาพมากกว่าปรกติ และ ถ้าโครงสร้างเดิมไม่ได้ทำระบบกันซึมเพื่อป้องกันไว้ ยิ่งมีโอกาสทำให้เกิดความเสียหายรุนแรงมากขึ้น

เราจึงให้บริการซ่อมแซม ปรับปรุงโครงสร้างคอนกรีต ทั้งปัญหาแตกร้าว ผุกร่อน ไปจนถึงรั่วซึม อีกทั้งยังให้บริการทำระบบกันซึมเพื่อป้องกันปัญหาในระยะยาว โดยทีมวิศวกร และ ช่างมืออาชีพ


รับบำรุงรักษาระบบประปาอาคาร

บริการรับบำรุงรักษาระบบประปาอาคาร

ระบบประปาในอาคารสูงเมื่ออายุการใช้งานที่มากขึ้น ก็มักจะมีการเสื่อมสภาพ เช่น การรั่วซึมของระบบท่อ, ระบบปั๊มมีปัญหาทำงานไม่ปรกติ เป็นต้น นอกจากนั้นการใช้งานในปัจจุบันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ไม่สอดคล้องกับระบบที่ออกแบบมาตั้งแต่ก่อสร้าง เช่น บางจุดที่ไม่เคยใช้น้ำก็มีความต้องการใช้น้ำ หรือ ยกเลิกการใช้น้ำในบางตำแหน่งเป็นต้น