เกี่ยวกับเรา (ABOUT US)

เกี่ยวกับเรา

ผู้เชี่ยวชาญด้านบำรุงรักษา ระบบประปาอาคาร ให้บริการล้างถังเก็บน้ำ ทำระบบกันซึม รวมทั้งซ่อมบำรุงระบบปั๊มและระบบท่อประปาสำหรับอาคารสูง

บริษัท เค-วิซ โซลูชั่น จำกัด ถูกก่อตั้งขึ้นในปี 2558 ด้วยกลุ่มวิศวกร ที่มีความเชี่ยวชาญในงานระบบประปา และ งานบำรุงรักษาอาคาร บริษัททราบดีถึงความสำคัญของระบบประปาอาคารตั้งแต่ต้นทาง คือถังเก็บน้ำ ไปจนถึง outlet หรือ ก๊อกน้ำสำหรับจ่ายน้ำอุปโภค และ บริโภค ภายในอาคาร จึงได้ออกแบบบริการ งานล้างถังเก็บน้ำ ที่มีความปลอดภัย ได้มาตรฐานตลอดจน งานซ่อม และ บำรุงรักษาระบบ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งงานระบบกันซึม ระบบ ปั๊มน้ำ ระบบ ท่อส่งน้ำ และ อื่นๆ เพื่อ ให้ลูกค้า มั่นใจในการใช้น้ำภายในอาคาร ซึ่งเรา มุ่งมั่น ที่จะไม่เป็นเพียง ผู้รับเหมาล้างถังเก็บน้ำ แต่ เราต้องการที่จะเป็นที่ปรึกษางานบำรุงรักษาระบบประปาภายในอาคารชั้นนำ ของประเทศไทย

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ให้บริการล้างถังเก็บน้ำและ บำรุงรักษาระบบประปา อาคารอย่างมืออาชีพเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าด้วยราคาเป็นธรรม และ พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

ทำไมต้องเลือกเรา

มาตรฐาน

สำหรับเราลูกค้าทุกท่านสำคัญเสมอ เราจึงออกแบบบริการให้เป็นมาตรฐาน เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการในมาตรฐานเดียวกัน ทั้งลูกค้า บ้านพักอาศัย หรือ ลูกค้าอาคารขนาดใหญ่ เพราะ ไม่มีงานไหนเล็ก หรือ ใหญ่เกินไป สำหรับเรา

พนักงานมืออาชีพ

ด้วยทีมงานมีประสบการณ์ในระบบประปาอาคาร และ ผู้เชียวชาญงานล้างถังเก็บน้ำ ซึ่งได้รับการอบรมในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน เช่น การทำงานในพื้นที่อับอากาศ ตลอดจน วิธีการทำงานอย่างเป็นมืออาชีพ เพื่อให้ลูกค้าของเราได้รับบริการ ที่สุภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน

ตรวจเช็คหน้างานฟรี

เรามีทีมงาน และ เครื่องมือ เช่นโดรนสำรวจใต้น้ำ เพื่อให้บริการตรวจเช็คหน้างานของเรามีประสิทธิภาพ ทำให้เรา รวมถึง ลูกค้าของเราทราบถึงรายละเอียดงานที่แท้จริงไปพร้อมกัน และสามารถวางแผนในการทำงานได้อย่างถูกต้อง

เครื่องมือที่ทันสมัย

ไม่ใช่แค่เครื่องมือในการทำงาน แต่อุปกรณ์ความปลอดภัย ทั้งส่วนบุคคลและ เครื่องมือวัดอากาศที่ดีช่วยให้ได้งานที่ดี เราจึง เลือกใช้เครื่องมือคุณภาพสูงในการทำงาน เพื่อให้ทีมงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ มีความปลอดภัยในการทำงาน

รับประกันความพอใจ

สำหรับงานล้างถังเก็บน้ำอาคาร เรามีบริการตรวจวัดค่าน้ำทางกายภาพเบื้องต้น พร้อมทำรายงานให้เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจ และ เรามีการรับประกันคุณภาพงานให้ สำหรับงานบำรุงรักษาระบบประปาและกันซึม