รับส่องกล้องสำรวจภายในท่อ

รับล้างถังพักน้ำ, ล้างถังเก็บน้ำ สำหรับ อาคารสูง

รับส่องกล้องสำรวจภายในท่อ ทั้งระบบท่อสุขาภิบาล ท่อระบายน้ำ และ ท่ออุตสาหกรรม

ทั้งเพื่อรับสอบสภาพภายในท่อก่อนตรวจรับงาน หรือ ตรวจหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นภายในท่อ ทีดีกว่าการคาดเดา และ วางแผนในการทำงานที่ถูกต้อง