รับเหมาบำรุงรักษาระบบสุขาภิบาล

แก้ปัญหาระบบท่อประปาแบบฉุกเฉิน เช่น ท่อรั่ว, เดินระบบท่อประปาใหม่

แก้ปัญหาระบบท่อประปาแบบฉุกเฉิน เช่น ท่อรั่ว, เดินระบบท่อประปาใหม่

เพราะเราเข้าใจในความต้องการ และทราบถึงความจำเป็นเร่งด่วน ของลูกค้า ออกแบบบริการของเราเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า และลดการสูญเสียเนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นแบบฉุกเฉิน ซึ่ง เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเรา

แก้ปัญหาระบบท่อระบายน้ำแบบฉุกเฉิน เช่น ท่อตัน, ส้วมตัน

แก้ปัญหาระบบท่อระบายน้ำแบบฉุกเฉิน เช่น ท่อตัน, ส้วมตัน

เพราะเราเป็นบริษัทที่เกิดจากวิศวกรที่มีประสบการณ์ในงานระบบอาคาร และในบริษัทผู้ผลิตเครื่องมืออันทันสมัยสำหรับแก้ไขปัญหาท่อตันโดยเฉพาะ ซึ่งมีขั้นตอนในการแก้ปัญหาท่อตัน ซึ่งออกแบบตามมาตรฐานสากลดังนี้

  • สำรวจหน้างานและประเมินราคาโดยช่างมากประสบการณ์ฟรี

  • ส่องกล้องสำรวจภายในท่อเพื่อทราบสาเหตุของปัญหา *

  • แก้ปัญหาด้วยเครื่องทะลวงท่อแบบสายเคเบิ้ล หรือ งูเหล็ก เพื่อเป็นการกวาดสิ่งอุดตัน หรือเกี่ยวสิ่งอุดตันที่มีขนาดใหญ่เพื่อเปิดทางน้ำไหล

  • ล้างภายในท่อเพื่อคืนสภาพมาให้ใกล้เคียงท่อใหม่ ด้วยเครื่องทะลวงท่อแบบแรงดันน้ำ (Water Jetter)

  • ส่องกล้องสำรวจภายในท่ออีกครั้งเพื่อยืนยันว่าต้นเหตุของปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว *

* ในกรณีที่น้ำเต็มท่อหรือโครงสร้างท่อไม่อำนวย อาจจะส่งผลกับภาพที่ได้รับ
รับเหมาออกแบบและบำรุงรักษาระบบสุขาภิบาลเชิงป้องกัน

รับเหมาออกแบบและบำรุงรักษาระบบสุขาภิบาลเชิงป้องกัน

เพราะการป้องกันดีกว่าแก้ไข อาคารขนาดใหญ่ ซึ่งมีระบบห้องครัวที่ซับซ้อน และ ใช้งานค่อนข้างหนัก ในบางอาคารมีการใช้งานตลอด 24 ช.ม. หรือ ห้องน้ำที่มีผู้ใช้งานจำนวนมาก หากปล่อยให้ปัญหาการอุดตันเกิดขึ้นแล้วจึงทำการแก้ไขอาจไม่ทันการ ดังนั้น เราจึงมีบริการออกแบบแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เข้าไปทำการตรวจสอบ และ แก้ไขปัญหาก่อนที่จะลุกลาม ทั้งการชำรุดของอุปกรณ์ การอุดตันของท่อระบายน้ำ หรือ การรั่วซึมของท่อน้ำประปา เป็นต้น