กล้องสำรวจภายในท่อ

สรุปสินค้ากล้องที่มีจำหน่าย

ประเภท รุ่น สายเคเบิ้ลมาตรฐาน หัวกล้องมาตรฐาน หัวกล้องเพิ่มเติม ขนาดท่อที่สามารถใช้งานได้
กล้องสำรวจในแนวท่อ WPS710DN-SCJ1 30 M. 23 mm. 1.5″-3″
WPS715DJ 20 M. 23 mm. 6 mm. 0.75″-4″
WPS915CDJKN-C23L1 20 M. / 40 M. with Counter 23 mm. 40 mm. Skid 1.5″-6″
WPS914CDJKN-C28L 60 M. with Counter 28 mm. Self Level with Transmitter
40 mm. Self Level with Transmitter
17 mm. , 23 mm. 1.5″-6″
3.5″-16″
WPS912CDJKN-C50L 60 M. with Counter 50 mm. Self Level with Transmitter
75 mm. with 84 pcs. LED
17 mm. , 23 mm. ,
28 mm. , 40 mm.
3.5″-16″
3.5″-24″
WPS912CDKS-C58PT 120 M. with Counter 58 mm. Pan & Tilt Camera 4″-24″
กล้องตรวจสอบแบบมือถือ WPS-4LG 3.6 M. Pole 23 mm.